Om bloggen

Från att ha varit en företagsblogg som varit ett nav i det som skulle ha blivit en blomstrande bygghandelssida så har detta nu blivit en plats där jag, Peter Thuresson, skriver om mina dagliga betraktelser och upplevelser. Bloggen är det sista som jag kommer att överge och även om företaget inte kom igång så känner jag fortfarande ett ansvar för att ta hand om sidan och bloggen och faktiskt låta den leva kvar, om än i en något mer annorlunda form. Vem vet, en dag kanske man kommer att få se helt ny aktivitet här på sidan, men till dess så kommer jag att fortsätta underhålla den och uppdatera den.

Eftersom Ydre Bygghandel har varit ett en stor del av samhället och betytt mycket för mitt eget intresse så kommer givetvis ämnena som tas upp här handla en del om byggande och hur man kan förbättra sitt hem. Samtidigt kommer den också vara väldigt personligt präglad av mig själv, hur jag lever mitt liv och vad jag tycker om saker och ting. Jag vägrar att släppa helt och hållet på mitt intresse och kommer bevara minnet av det som en gång varit för att själv kunna reflektera över händelseförlopp och vad det egentligen var som gick fel när jag försökte mig på företagande. Det är viktiga lärdomar för mig att ha med mig in i det nya och det som förhoppningsvis kan tänkas komma ur en passion som för tillfället hålls tillbaka. Ni kommer här att kunna ta del av mycket spännande berättelser, dels företagsberättelser och dels personliga skildringar av mitt liv. Mycket nöje!